Säkerhet vid Kitesurfing

Att kitesurfa är en fantastisk upplevelse. I grund och botten är det inte farligare än något annat men eftersom man utmanar väder och vind måste man alltid vara på sin vakt.

Till skillnad från t.ex. fallskärmshoppning krävs inget certifikat eller utbildning för att kitesurfa, men det betyder inte att sporten är desto mindre krävande. Vi rekommenderar inte att man lär sig kitesurfing helt på egen hand. Värt att notera är att din hemförsäkring generellt inte gäller om du skadar dig i samband med kitesurfing. Det beror på att sporten ännu inte är klassad av försäkringsbolagen.

Hänsyn är ett oerhört viktigt begrepp! Utgå aldrig ifrån att andra förstår vad du håller på med och vilka faror som är förknippade med kitesurfing. Du är ansvarig för alla händelser—såväl nyfikna barnfamiljer som lössläppta hundar! Välj områden för start och landning med så mycket plats i lä som möjligt. Åskådare måste du instruera att hålla sig på avstånd och väl i lovart.

De flesta olyckor inträffar på land i samband med start och landning av kiten. Man bör inte hoppa med sin kite på hårt underlag förrän man verkligen behärskar sporten väl och knappt ens då! Vid kitesurfing på vatten bör man snarast komma ut på säkert avstånd från land och motstå frestelsen att visa sina konster i strandbrynet. Återigen, ett ansvarslöst beteende kan skada inte bara dig själv utan även andra.

Och slutligen är det nödvändigt att värna om att kitesurfing utövas säkert av alla som håller på. Detta för att sporten inte skall få dåligt rykte och i värsta fall förbjudas. Tveka därför inte att vänligt prata med andra om något verkar galet! Läs om viktiga Kitesurfingtips nedanför! 

tumblr_mckc8ckhUw1ql5rm1o1_500Kitesurfing Tips

 • Undvik i möjligaste mån att kitesurfa ensam. Det är alltid säkrare att hjälpas åt vid start & landning. Om du inte har sällskap, tala om för någon var du befinner dig och när du senast avser höra av dig efter avslutat pass.
 • Lär dig handsignalering samt väjningsregler.
 • Undersök eventuella lokala regler & procedurer vid din ’kite-spot’.
 • Fäst alltid dina kite-linor vid kiten som sista moment innan start.
 • Koppla alltid fast säkerhets-leashen det första du gör och ta alltid av densamma som sista moment.
 • Starta aldrig kiten med mindre än att du har ordentligt med plats i lä för oförutsedda händelser. Två till tre gånger linlängden är en bra tumregel när det gäller hinderfrihet.
 • Tillåt aldrig att någon eller något kommer mellan ”bommen” och kiten när du startar eller landar.
 • Undvik att komma i kontakt med linorna till varje pris. Ett plötsligt ryck i kiten kan innebära allvarliga skador. Självklart gäller det även andra.
 • Packa undan linor, kite och annan utrustning snarast efter avslutat pass. En kite på land måste förses med någon form av tyngd för att inte lyfta i en vindby. Om du ändå väljer att låta kiten ligga på marken en längre tid koppla loss linorna på ena sidan.
 • Medför en linkniv för att kunna skära av linorna i nödfall.
 • Ha alltid en möjlighet att kunna koppla loss dig ifrån kiten.

Vid kitesurfing på vatten:

 • Undvik frånlandsvind då du kan driva till havs. Även pålandsvind bör undvikas tills du är så pass kunnig att du säkert kan kryssa iväg från land.

Kitesurfing Rutiner

Se till att ditt säkerhetstänkande återspeglas i dina rutiner. Varför inte ta hjälp av en professionell flygares tillvägagångssätt:

 • Sätt dig in i den generella vädersituationen; är det t. ex. kallfronter på ingång med risk för åska & bying vind—var extra vaksam och beredd på att avsluta ditt pass i GOD tid!
 • Fundera även över väder & vind lokalt! Turbulens kring nära bebyggelse eller annan terräng i din närhet kan vara väl så viktigt.
 • Hur ser det ut i övrigt kring din start- & landnings-plats? Skapa dig en bild av klippor, stenar, grynnor och träd (listan kan göras lång…) INNAN du startar! Platser du ABSOLUT inte bör kitesurfa i närheten av är: flygplatser, trafikerade vägar, järnvägar och kraftledningar. Använd sunt förnuft…
 • Titta efter alternativa landningsplatser. Det är inte alls säkert att du kommer ”landa” där du hade tänkt dig.
 • Gå igenom din utrustning noggrant inför varje pass. Knutar på linor, trasiga sömmar och utnötta tampar är några exempel på slitage. Acceptera inget annat än perfekt kondition.
 • Gör en mental genomgång av dina nödprocedurer INNAN start. När det väl går snett går det ofta så fort att man inte hinner reagera i tid om man inte är förberedd exakt på vad som skall göras. Öva därför genom att simulera att något inträffat och agera därefter.

 

kitesurfing-feature

 

Copyright 2021 | kitesurfing.se